Beplantning

Vi klarer alt indenfor beplantning, store såvel som små opgaver.

Vores mangeårige erfaring sikrer at arbejdet udføres korrekt, samt at de materialer og planter vi bruger er af høj kvalitet.

Vi udfører hvert år rigtig mange beplantningsopgaver for vores kunder, som blandt andet drejer sig om:

  • Hækplantning
  • Støjhæmmende beplantninger
  • Alléer og læhegn
  • Rosen- og staudebede
  • Surbundsbede
  • Frugt- og bærhaver
  • Tilplantning af krukker
  • Taghaver
  • Naturgenopretningsprojekter/ klitbevaring
  • Træflytninger og opbinding

Webbureau ITTP